Zodia Săgetător - Simbolistica.com

Zodia Săgetător

Zodia Săgetător

În tradiția Upanișadelor, săgetătorul este omul care tinde să se identifice cu săgeata. Acesta se dedica exaltării brahmanului a cărui cunoaștere asigură eliberarea de ciclul renașterilor. E interesant de notat că această eliberare a ciclului coincide efectiv cu sfârșitul secerișului și al culesului viilor la intrarea în iarnă. Moment în care orice urmă de viață poate să se stingă.

Ceea ce este mai strălucitor și mai subtil decât subtilul, acel ceva pe care se sprijină lumile și locuitorii lumilor: iată-l pe nepieritorul brahman . El este răsuflarea, este cuvântul și spiritul; el este realul, nemurirea. Află dragul meu, că acesta este ținta ce trebuie atinsă.

Brahman este esența ultimă a lumii fenomenologice(inclusiv identitatea originară a sinelui uman) ce nu poate fi vazută sau auzită dar a cărui natura poate fi descoperită prin dezvoltarea cunoașterii de sine

Silaba om este arcul, atmanul este săgeata, iar brahmanul ținta, așa suntem povățuiți. Trebuie să atingem ținta fără a ne lăsa gândul întors de la ea. Trebuie să devenim aidoma săgeții. ( Mundaka Upanișad)

Săgeata cu care se identifică săgetătorul înfăptuiește sinteza dinamică a omului. Persoana zboară către transformarea sa, prin cunoaștere, din animal în ființă spiritualizată.

Săgetătorul este cel de-al nouălea semn al Zodiacului. Este situat înaintea solstițiului de iarnă, atunci când odată cu terminarea muncilor câmpului, oamenii se îndeletnicesc mai mult cu vânătoarea.

Este un simbol al mișcării, al instinctelor nestatornice, al independeței și al reflexelor iuți. Această parte a cerului se află în general așezată sub influența lui Jupiter, deși mai degrabă ar trebui pusă sub cea a lui Pluton.

Ne aflăm la capătul trinității Focului. În Berbec, forța văpăii este viscerală, iar in Leu este de natură voluntară, fiind închinată preamăririi Eului. În Săgetător această forță devine cea a decantărilor spirituale, a iluminărilor spiritului, a elevației interioare. Prin intermediul căreia instinctul și ego-ul se depășesc în transcedență prin înălțare spre suprauman.

Acest semn este reprezentat printr-o imagine a sublimării: un centaur cu cele patru copite înfipte în pământ, înfruptând cerul și ținând în mâini un arc încordat, cu o săgeată îndreptată spre stele. Este un tablou al unei desăvârșite creaturi care își fixează viața în spațiul celei mai largi deschideri spre Univers. De aceea este pus în corespondență cu semnul lui Jupiter. Se identifică principiul de coeziune și unificare, cel care topește în unitatea globală sintezele generoase: terestrul și celestul, omenescul și divinul, materia și spiritul, inconștientul și supraconștientul.

Secvența caracteristică a Săgetătorului se înrudește deci cu o epopee, cu o simfonie, cu itinerarul unui elan panteist de integrare în viața universală. La baza tipului sagitarian, distingem un Eu intens sau aflat în expansiune. El își caută limitele și aspiră să le depășească, sub imboldul unui instinct al anvergurii sau al măreției. De aici rezultă și aspirația către o anume elevație sau dimensiune căutată printr-un entuziasm. Ea poate fi un elan de participare, de integrare ideală în viața colectivă, sau, dimpotrivă, o revoltă stimulantă împotriva unei forțe ce trebuie dominată, dacă nu chiar simpla inflație a unui eu rătăcit în beția grandorii.

Vedeți și săgeată.

Postări relevante