Măslin - Simbolistica.com

Măslin

Măslin

Măslinul este un copac cu o mare bogăție simbolică, el reușind să fie substratul pentru pace, fecunditate, purificare, putere, victorie și răsplată.

În Grecia era consacrat Athenei, iar primul măslin, născut dintr-o ceartă între Athena și Poseidon, a fost păstrat ca o comoară în spatele Erechteionului. Și astăzi mai pot fi văzuți, se pare, vlăstarii lui pe Acropole.

Măslinii cresc din belșug pe câmpia Eleusis. Aceștia erau protejați, iar cei care-i vătămau erau chemați în fața judecății. Sunt ca și divinizați în imnul homeric către Demetra care preamărește tocmai aceste inițieri eleusine.

Măslinul are semnificații asemănătoare în toate țările europene și orientale.

După o legendă chinezească, lemnul de măslin ar neutraliza anumite otrăvuri sau veninuri: ceea ce i-ar conferi o valoare tutelară.

În Japonia simbolizează amabilitatea, precum și succesul în studii și întreprinderi civile sau războinice. Este un arbore al victoriei.

În Islam, măslinul este un pom central, axa lumii, simbol al Omului universal, al Profetului. Copac binecuvântat, el este asociat cu Lumina, întrucât untdelemnul de măslin alimentează lămpile.

Admirabilul verset coranic al Luminii compară lumina lui Dumnezeu cu o firidă în care se găsește o lamă; lampa este într-un pahar; paharul într-un astru foarte strălucitor; își trage lumina dintr-un pom binecuvântat, măslinul, care nu provine nici de la Răsărit, nici de la Apus, și al cărui untdelemn luminează sau aproape, fără ca focul să-l stingă.

De asemenea, în ezoterismul ismaelian, măslinul din vârful muntelui Sinai este o reprezentare a Imamului: totodată axă, Om universal și izvor de lumină.

În tradițiile evreiești și creștine, măslinul este un simbol al păcii: o ramură de măslin este adusă de porumbel lui Noe la sfârșitul Potopului. După o veche legendă, crucea răstignirii lui Hristos era și ea din lemn de măslin și de cedru.

În plus, în limbajul Evului Mediu, mai este și un simbol de aur și iubire. Dacă voi putea vedea la ușa ta din lemn de măslin aurit, te voi numi pe dată templu al lui Dumnezeu, scrie Angelus Silesius, inspirându-se din descrierea Templului lui Solomon.

Se spune despre măslin, considerat ca un arbore sacru, că unul din numele lui Dumnezeu sau vreun alt nume sacru stă scris pe fiecare din frunzele sale. Și baraka untdelemnului său poate fi atât de puternică încât poate înmulți prin ea însăși cantitatea de untdelemn și deveni periculoasă. În anumite triburi, oamenii beau untdelemn de măsline pentru a spori puterea lor de procreare.

O altă interpretare a simbolului măslinului identifică acest pom binecuvântat cu Avraam și cu ospitalitatea lui care va fi menținută până în ziua Reînvierii. Pomul avraamic al preafericiților despre care vorbește hadith-ul următor ar fi de asemenea măslinul. Măslinul simbolizează în definitiv Raiul celor aleși.

Postări relevante