Iunona - Simbolistica.com

Iunona

Iunona

Iunona este o divinitate romană, soție a lui Jupiter. Aceasta nu-și are echivalentul exact în mitologia greacă, dar Hera se apropie cel mai mult, soția lui Zeus.

Despre numele ei afirma Jean Beaujeu, că derivă dintr-o rădăcină indo-europeană care exprimă forța vitală ce sălășluiește în Iuvenis, omul tânăr ajuns la apogeul vigorii sale. La Roma, ea este zeița fecundității și zeița regină; este prezentă și joacă un rol primordial la căsătorii și la nașteri…Iunonei îi era închinată marea sărbătoare Matronalia de la calendele lui martie.

O mai caracterizează și alte trăsături: pielea de țap din care lupercii își tăiau șfichiurile de bici era numită mantaua Iunonei. În fiecare primă zi a lunii, o scroafă și o mioară erau jertfite pe altarul ei. La origine, ea ilustra cercul selenar. Întruchipează principiul feminin în tânăra sa maturitate, în plină vigoare, suveran, combativ și fecund.

Lupercalia a fost un festival pastoral al Romei Antice, observat anual la 15 februarie pentru a purifica orașul, promovând sănătatea și fertilitatea. Lupercalia era cunoscută și sub numele de dies Februatus, după instrumentele de purificare numite februa, baza lunii numite Februarius.

Este înainte de toate ocrotitoarea femeilor măritate și a nașterilor legitime. Dar, de remarcat faptul că nu se poate asista la ceremoniile decât dacă participanții au toate nodurile dezlegate. Prezența vreunei legături sau cingători sau a vreunui nod etc pe trupul unei persoane din asistență, puteau împiedica desfășurarea fericită a nașterii femeii, pentru care era oficiată jertfa.

Postări relevante