Isop - Simbolistica.com

Isop

Isop

Isopul este mereu asociat practicilor de purificare. El intră în compoziția apei sfințite.

Când este amestecat cu sânge, este utilizat în cadrul aspersiunilor pentru purificarea leproșilor. Legături de isop serveau la stropirea lintourilor și stâlpilor cu sângele mielului pascal.

Astfel isopul este asociat totodată cu primul legământ și cu cel de-al doilea, propus de Hristos- Mielul. Trestia întinsă lui Hristos, răstignit devine trestia isop după Evanghelia cea după Ioan.

După Filon, isopul servește drept condiment dintre cele mai rafinate la mesele terapeuților.

În Predica a 45-a despre Cântarea Cântărilor, Bernard de Clairvaux scrie, citind Psalmul 50 (8): Frumusețea sufletului este umilința. Nu de la mine o spun, ci pentru că a spus-o Profetul înaintea mea: Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți, dând astfel valoare de umilință acestei plante umile cu care-și curăță pieptul. Tot cu isop se spală regele-profet după greșeala gravă pe care a făptuit-o redobândind astfel albul de nea al nevinovăției.

Postări relevante