Grăunte - Simbolistica.com

Grăunte

Grăunte

Grăuntele care moare și se înmulțește este simbolul instabilității vegetației. Acesta este adesea menționat în Imnurile homerice.

Imnurile homerice sunt o colecție de treizeci și trei de imnuri grecești antice anonime. Ele sărbătoresc zeii individuali. Imnurile sunt „homerice” în sensul că folosesc același metru epic – hexametru dactilic – ca Iliada și Odiseea. Au fost atribuite fără dubiu lui Homer însuși în antichitate – de la cea mai timpurie referință scrisă la acestea, Tucidide (iii.104) – și eticheta s-a lipit.

Simbolismul său se ridică însă deasupra ritmurilor vegetației. Reușește să semnifice alternanța vieții și a morții, a vieții în lumea subpământeană și a celei duse în plină lumină, a negației manifestării și manifestării însăși.

Expresia „Dacă grăuntele nu piere” face referire la Cartea după Ioan din Biblie. Profetul afirmă: „Adevărat, adevărat vă spun că, dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Cine își iubește viaţa o va pierde și cine își urăște viaţa în lumea aceasta o va păstra pentru viaţa veșnică.”

Ritualurile inițiatice, în special în Misterele eleusine, au drept scop eliberarea de această alternanță și statornicia sufletului în lumină.

Misterele Eleusiniene au fost inițieri organizate în fiecare an pentru cultul Demeterei și al Persefonei.  Sunt „cel mai faimos dintre riturile religioase secrete ale Greciei antice”. La baza lor era un vechi cult agrar și există unele dovezi că acestea au fost derivate din practicile religioase din perioada miceniană.
Postări relevante