Cerber - Simbolistica.com

Cerber

Cerber

Cerber este fiu al Echidnei, monstrul mitologic pe jumătate viperă, pe jumătate femeie, și a lui Typhon.

El este un câine monstruos, cu multiple capete (trei, cinci, o sută), cu o coadă de dragon și cu spatele acoperit de capete de șarpe. Scopul acestuia este de a interzice intrarea în Infern a celor vii și ieșirea celor morți.

Singurii care au reușit să-l depășească au fost: Herakles care l-a înfrânt prin propria-i forță și Orfeu-care l-a vrăjit cu lira. Natura îngrozitoare a Cerberului își recapătă însă din superioritate de îndată ce acesta revenea de pe pământ în Infern.

Câine al lui Hades, Cerberul simbolizează groaza de moarte a celor care se tem de Infern. Mai mult de atât, el simbolizează atât Infernul însuși cât și Infernul interior al fiecărei ființe umane. Trebuie remarcat că Herakles i-a venit de hac doar preț de o clipă, prin propriile forțe, fără sprijinul vreunei arme, iar că Orfeu l-a domolit, pentru scurtă vreme, printr-o acțiune spirituală(cântecul lirei sale). Aceste două indicii pledează în favoarea interpretării neo-platoniciene care vedea în Cerber pe însuși geniul demonului interior, spiritul răului. El putea fi îmblânzit, doar pe pământ, adică printr-o violentă schimbare de mediu (ascensiunea), și doar prin forțe personale de natură spirituală.

Pentru a-l învinge, omul nu se poate bizui decât pe sine.

Vedeți și echidnă, typhon.

Postări relevante