Leopard - Simbolistica.com

Leopard

Leopard
Rolul leopardului în mitologia egipteană

Preoții egipteni îmbrăcau o piele de leopard la oficierea ceremoniilor de înmormântare. Această piele simboliza geniul lui Seth, zeul răului, adversarul oamenilor și al zeilor. Când se înveșmântau întocmai, însemna că sufletul omului fusese sacrificat în detrimentul lui Seth fusese sacrificat. Astfel, adversarul fusese înfrânt, iar ei purtau asupra lor atât dovada cât și puterea magică a sacrificiului. Prin urmare, dacă sacrificiul era confirmat întocmai, ceremonia avea darul să ferească sufletul de vrăjile spiritelor rele care dădeau târcoale celor decedați. Practici și credințe asemănătoare se găsesc la șamanii din Asia, precum și la civilizațiile amerindiene.

Leopardul, mai mult decât un simplu animal de pradă

Leopardul este simbolul mândriei. Fără îndoială, că de aceea, el este emblema tradițională a Angliei. Este și un animal care vânează. Pare să fie în mai multe feluri în relație cu Nimrod. Pe un plan chiar mai general, leopardul, sub aspectul său agresiv, ar fi simbol al castei regale și al celei a luptătorilor. El simbolizează cruzimea și totodată dibăcia și forța.

Nimrod este o figură biblică menționată în Cartea Genezei și în Cărțile Cronicilor. Fiul lui Cuș și, prin urmare, strănepot al lui Noe, Nimrod a fost descris ca rege în țara Shinar (Mesopotamia). Biblia afirmă că a fost „un vânător puternic înaintea Domnului [și] … a început să fie puternic pe pământ”. Mai târziu, tradițiile extra-biblice l-au identificat pe Nimrod ca conducătorul care a comandat construirea Turnului Babel, care a condus la reputația sa de rege care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu.
Nimrod nu a fost atestat în alte registre istorice, non-biblice. Istoricii nu au reușit să se potrivească cu Nimrod cu o figură atestată istoric.
Mai multe ruine din Orientul Mijlociu au fost numite după el.
Leopardul, martor a ciclității naturii

În China, leopardul este unul dintre animalele care hibernează. Momentele de intrare sub pământ și de ieșire la suprafață corespund ritmului naturii. De asemenea, leopardului îi este asimilat animalul mitic poijing, despre care se spune că și-ar devora mama. Dar pojing înseamnă și oglindă spartă, ceea ce se pare că trebuie pus în legătură cu ciobirea ciclică a lunii. În vreme ce leul este solar, leopardul ar fi un animal în relație cu luna.

Semnificația leopardului în imaginile apocaliptice

În premoniția sa apocaliptică, Daniel vede patru fiare uriașe care ies din mare, una mai deosebită decât alta. Una dintre ele arăta asemenea unui leopard, având însă patru capete și pe spate patru aripi de pasăre. După opinia exegeților, această imagine ar reprezenta regatul perșilor. Dar dacă se trece de la interpretarea istorică, de altminteri fără a o contesta, la interpretarea simbolică, în acest leopard monstruos se poate vedea imaginea unei calamități care se năpustește ca o vijelie. Cele patru aripi ar sugera totalitatea vitezei sau vântul bătând dinspre cele patru puncte cardinale, chiar un uragan. Mai mult de atât, cele patru capete sunt simbol al unei forțe depline, care se revarsă peste toată regiunea si își impune autoritatea, puterea.

La acest nivel, leopardul simbolizează o forță neașteptată și nemiloasă.

Postări relevante