Karma - Simbolistica.com

Karma

Karma

Karma este un termen sanscrit format din radicalul „kr-” ce înseamnă „a face„. Astfel, acest termen exprimă înlănțuirea cauzelor și efectelor, garanția ordinii universale. Acestui sens cosmic se adaugă un înțeles etic. Faptele omenești sunt inevitabil în legătură cu consecințele lor. Acestea influențează situații de care s-au făcut răspunzători autorii „cu pricina”, fie în viața aceasta, fie într-o viață anterioară.

În epoca Vedelor, karma cuprindea un ritual, care stătea dovadă a conștiinței că tot ce se întâmplă trebuie înțeles ca o dreaptă răsplată.

Totul este cuprins într-o durată ce depășește și totodată înglobează timpul unei existențe individuale.

Karma, Sculptură de tavan, Ranakpur

Buddha afirma, în acest sens, că: …oamenii sunt moștenitorii faptelor lor …Ceea ce avem de gând să facem, ceea ce plănuim, ceea ce ne muncește, slujește drept sprijin conștiinței noastre, și pe asta se întemeiază ea…De aici țâșnește și tot noianul durerii.

Avem aici o viziune măreață, ce asociază libertatea omului și ordinea universului. Astfel, karma reușește să creeze o legătură între coordonatele corespunzătoare nivelului fizic cât și celui moral. Există determinism cosmic doar pentru conștiința ignorantă.

Karma depinde, în definitiv, de conștiință.

Vedeți și samsara.