Căsătorie - Simbolistica.com

Căsătorie

Căsătorie

Căsătoria este un simbol al unirii, sub semnul iubirii.

În sens mitic, ea semnifică unirea dintre Hristos și Biserica Lui, dintre Dumnezeu și Poporul Lui, dintre suflet și Dumnezeul său. În studiile lui Jung, căsătoria simbolizează, în cursul procesului de diferențiere sau de includere a personalității, împăcarea inconștientului.

Hierogamiile ( căsătorii sacre) apar în mai toate obiceiurile religioase. Ele simbolizează oportunitățile omului de a crea o comuniune cu Dumnezeu. Mai presus de cele afirmate, hierogamiile sunt asocieri de principii divine care dau naștere anumitor ipostaze.

Noțiunea de hieros gamos nu presupune întotdeauna actul sexual literal în ritual, ci este folosită și în context pur simbolic sau mitologic, în special în alchimie și, prin urmare, în psihologia jungiană. Hieros gamos este descris ca prototipul ritualurilor fertilității.

Una din cele mai celebre este cea a lui Zeus( puterea) cu Themis( dreptatea sau ordinea veșnică). Din urma acestei căsătorii s-au născut Eirene ( pacea), Eunomia ( disciplina), Dike (dreptul).

În Egipt, existau niște soții ale zeului Amon. Ele erau majoritar fiice de regi, sacralizate ca adoratoare ale zeului și care-și închinau fecioria acestei teogamii. Căsătorită numai și numai cu Amon, adoratoarea îi închină acestuia un cult de erotism discret: ea îl farmecă pe zeu cu frumusețea ei și cu murmurul sistrelor, i se așază pe genunchi și-i încolăcește gâtul cu brațele. Dacă nu am alege să acceptăm existența unei înrudiri între aceste ritualuri, nu am putea crea alte corelații din mitologie. Există o apropiere clară între idolatoarele lui Amon, zeu al fecundității, și vestale, preotesele zeiței vetrei familiale, Vesta ( Hestia). La Roma, Vesta va deveni zeița pământului , Zeița-Mamă. Cultul ei se caracterizează printr-o extrem de riguroasă conduită de puritate.

Vesta este zeița virgină a vetrei, a casei și a familiei din religia romană. Rareori a fost descrisă în formă umană și a fost adesea reprezentată de focul templului ei din Forum Romanum. Intrarea în templul ei era permisă doar preotesei sale, vestalelor, care îngrijeau focul sacru la vatra din templul ei. Fiind considerată o gardiană a poporului roman, festivalul ei, Vestalia (7-15 iunie), a fost considerat una dintre cele mai importante sărbători romane. În timpul Vestalia, matronii mergeau desculți prin oraș până la sanctuarul zeiței, unde au prezentat ofrande de mâncare. Atât de importantă era Vesta pentru religia romană, încât a fost una dintre ultimele culturi păgâne republicane încă active după creșterea creștinismului până când a fost desființată cu forța de către împăratul creștin Teodosie I în 391 d.Hr.

De aceea, căsătoria este o instituție legată de transmiterea vieții. Ea apare aureolată de un cult care atât preamărește fecioria, cât și o pretinde. Ea simbolizează sursa divină a vieții, pentru care uniunea celor două persoane nu este decât un refugiu, un instrument și un canal de trecere. Ea se înscrie în sfera riturilor ce sacralizează viața.

Postări relevante